Liên hệ

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế quốc gia Đài Loan, giấy phép cư trú (ARC) hoặc hộ chiếu, xin vui lòng liên hệ với chi nhánh Bệnh viện Chang Gung gần nhất. Dưới đây là thông tin chi tiết về các chi nhánh:


Bệnh viện Taipei (Đài Bắc), Bệnh viện Linkou (Lâm Khẩu), Bệnh viện Taoyuan (Đào Viên).

Điện thoại: 886-3-3184301, 886-3-3281200 ext. 5477
Fax: 886-3-3286735
E-mail:isc@cgmh.org.tw
Địa chỉ: No. 5, Fuhsing St, Kueishan District, Taoyuan City.


Bệnh viện Kaohsiung (Cao Hùng).

Fax: 886-7-7323625
Điện thoại: 886-7-7317123 ext. 6150
Email: imc@cgmh.org.tw
Địa chỉ: No. 123, Tapi Rd, Niaosung District, Kaohsiung County.


Bệnh viện Chiai (Gia Nghĩa).

Fax: 886-5-3623002
Điện thoại: 886-5-3621000 ext. 2489 & 2299
Email: wen7092@cgmh.org.tw
Địa chỉ: No. 6, Chiapu Rd West Section, Putzu City, Chiai County.


Bệnh viện Chilung (Cơ Long).

Fax: 886-2-24332882
Điện thoại: 886-2-24313131 ext. 2590
Email: hcc@cgmh.org.tw
Địa chỉ: No. 222, Maichin Rd, Anle District, Chilung City.

     Update: Trang web
Copyright © 2015 CHANG GUNG MEMORIAL HOSPITAL, All Right Reserved.